en | gr | fr | it | de | es | pt | ae | cn | tr | ru | bg | nl | pl | ro | sl | jp | hb

Currently no special offers available

Срокове и условия

1. Възраст на наемателя и на шофьора: Минимум 21 години
2. Свидетелство за управление на МПС: Шофьорът трябва да притежава свидетелство за управление на МПС, валидно от поне 12 месеца.
3. Минимален период на наемане: Един (1) ден, (24) часа. Всеки просрочен час се изчислява на 1/3 от дневната тарифа.
4. Наемател: Трябва да притежава кредитна карта.
5. Застраховка: Всички упълномощени шофьори на HERCULES имат застраховка срещу пожар и за покриване на отговорността към трети лица (гражданска отговорност) в случаи на смърт, нараняване или увреждане на имущество.
6. Допълнително таксуване за спътник: 3 € на ден.
7. Данъци: Наемателят заплаща данък 24%
8. Гориво: Консумацията на гориво се заплаща от наемателя
9. Такса за услуга зареждане на гориво 8 €
10. Превод на коли и мотори с кораб: Позволява се само с писмено разрешение от HERCULES.
11. Пътни глоби: Фишове и последващи административни санкции, произтичащи от нарушения по пътищата по време на наемния период, са за сметка на наемателя.